Ustawienie hasła

Ustawienie hasła, pozwala na zmianę hasła korzystając z uwierzytelnienia przez CAS. Po zalogowaniu, pozwala podać nowe hasło do poczty bez podawania starego.

Resetowanie hasła

Jeśli hasło zostało zapomniane to zresetuj go. System wyśle adres strony na której wpiszesz nowe hasło.

Wymagania dla hasła

Ilość znaków w haśle: minimum 10 maksimum 32

Unikalnych cyfr (0..9) co najmniej: 2

Znaków specjalnych co najmniej: 1

Dozwolone znaki specjalne:!#$%^&*()+=-_.<>:;

Sprawdzanie hasła

Nowe hasło jest sprawdzane czy nie było już użyte 12 haseł wstecz w ciągu ostatnich 365 dni. Już użyte hasło zostaje odrzucone.

Przy resetowaniu hasła, strona do wpisania hasła jest dostępna tylko przez określony czas i może być użyta tylko raz.